Propozície

Home ] [ Propozície ] Foto Album ] Linky ] Archív ]

                                    

Iné festivaly:   

Musica sacra - Nitra

Vranovské zborové slávnosti

Akademická Banská Bystrica
Festivalu matičných speváckych zborov
Jesenná Trnava
Ddventný festival Trenčín

 

Napísali o nás

 

 

 

 

 

Kontakt:  

Zdenka ŠTEVKOVÁ

Mestské kultúrne stredisko

Švermova 7

977 01 Brezno

 

 
Telefónne číslo / Phone Number: +421 048/6112189
Fax: +4210486112315
E-mail: stevkovazdenka@zoznam.sk

X. ročník  - Horehronské slávnosti zborového spevu s medzinárodnou účasťou – Brezno 2011 v dňoch 6.10. - 9.10.2011

 

 

Iné festivaly:   

 

 

 

 

 

 

Slovenské spevácke zbory

Choral Public Domain Library Forum Index